• en
  •  
  • vi

Tinh Vân họp kick-off việc tổ chức sự kiện mừng Sinh nhật lần thứ 25

Giữa tháng 5/2019, tại trụ sở Tinhvan Group đã diễn ra buổi họp Kick-off Đại lễ “Về nguồn” – Kỷ niệm 25 năm thành lập Tinhvan Group.

Các công việc chuẩn bị cho sự kiện được xây dựng và phân công cho các tiểu ban, từ đó các tiểu ban sẽ lên kế hoạch chi tiết để thực hiện. Các hoạt động chào mừng Đại lễ “Về nguồn” sẽ được các tiểu ban triển khai từ nay cho đến 20/07/2019.

Các tiểu ban sự kiện gồm có:

  • Tiểu ban Truyền thông
  • Tiểu ban Sản xuất ấn phẩm
  • Tiểu ban Hội thao
  • Tiểu ban Tổ chức sự kiện
  • Tiểu ban Hậu cần
  • Tiểu ban Tài chính

 

Đại Lễ sinh nhật Tinh Vân năm nay sẽ được tổ chức công phu hơn, đồng thời các hoạt động và sự kiện diễn ra trong năm cũng sẽ gắn với dấu mốc này để tạo thành chuỗi sự kiện chào mừng. Vì vậy, công tác chuẩn bị cần được gấp rút thực hiện ngay từ bây giờ và cần có sự chung tay góp sức của tất cả Tinhvaners.

Theo đó, logo chính thức của Tinh Vân dịp 25 năm cũng đã được công bố (dưới đây). Logo này sẽ được sử dụng cho tất cả các hoạt động chào mừng Tinh Vân đi qua ¼ thế kỷ.