• en
  •  
  • vi

Hội nghị Chiến lược 2020 en

Ngày 18/09/2020, Ban Lãnh đạo và một số nhân sự key của Tinhvan Group đã tham gia Hội nghị Chiến lược 2020 tại Ba Vì Resort.

Sau giai đoạn Tái cơ cấu mạnh mẽ cùng với các biện pháp tích cực và quyết liệt nhằm đảm bảo thúc đẩy kinh doanh và tài chính vận hành, mục tiêu của Hội nghị năm nay là xác lập chương trình hành động giai đoạn 2021-2023 cho việc dịch chuyển thị trường hay mô hình kinh doanh, cũng như đề xuất các ý kiến để hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả tối ưu. 2021-2023 là giai đoạn quan trọng để khôi phục và phát triển sau những ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch.

Các nội dung chính của hội nghị bao gồm:

  • Báo cáo phân tích thị trường
  • Báo cáo đánh giá hiện trạng năng lực Kinh doanh
  • Báo cáo đánh giá hiện trạng năng lực Công nghệ / Sản phẩm
  • Xây dựng đề xuất chiến lược phát triển 2021-2023

 

 

Năm nay, các đơn vị lần lượt trình bày các giải pháp và đề xuất cải tiến cho hoạt động của Tinh Vân. Kết quả:

TVS giành giải Chiến lược

 

TVO giành giải Tích phân

 

TVE giành giải Thị trường

 

TVD giành giải Nỗ lực vượt Covid