• en
  •  
  • vi

Tinhvan Consulting tổ chức Workshop về Power BI

Ngày 19/5/2017, Công ty CP Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting) đã tổ chức workshop về Business Intelligence & Big Data sử dụng Power BI. Buổi workshop có sự tham gia của anh Toan Huynh –  Senior Technical Evangelist của Microsoft Vietnam với vai trò diễn giả đã cung cấp cho các thành viên Tinhvan Consulting những thông tin hữu ích về Power BI.

power bi - jpg

Toàn cảnh buổi workshop về Power BI tại Tinhvan Consulting

Xu thế sử dụng Big Data đang phát triển nhanh chóng khi các tổ chức dành nguồn tài nguyên công nghệ  để nắm rõ  bên trong tổ chức của họ và cả bên ngoài thị trường qua dữ liệu truyền thông xã hội và các nguồn khác. Việc xử lý dữ liệu vì đó ngày càng trở nên quan trọng với mỗi tổ chức.

Power BI là tập các phần mềm, dịch vụ, ứng dụng và kết nối cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cho mục đích tổng hợp, lập báo cáo một cách dễ dàng, biểu diễn dữ liệu trực quan và xuất bản báo cáo để import vào môi trường web.

Tại buổi workshop, các TVCers ngoài việc được giới thiệu và thảo luận về Power BI đã có thời gian trao đổi với anh Toan Huynh về các kiến thức công nghệ; nền tảng công nghệ trên HiStaff – Giải pháp phần mềm quản trị tổng thể nguồn nhân lực của Tinhvan Consulting; Framework .Net và Core .Net.

Công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên luôn là một trong những khâu trọng yếu được Tinhvan Consulting đầu tư. Hi vọng buổi workshop lần này và các buổi đào tạo tiếp theo tại Tinhvan Consulting sẽ cung cấp cho các TVCers thêm nhiều kiến thức hữu ích cho công việc.