• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019

Hôm nay, ngày 17/07/2019, tại phòng Hội thảo 1 Khách sạn Thể Thao, Tinhvan Group đã tổ chức cuộc họp “Tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019″.

Tham dự cuộc họp có các thành viên HĐQT Tinhvan Group, CEO cùng các nhân sự chủ chốt của các công ty thành viên. Mở đầu cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group – anh Hoàng Tô đã có phần tổng kết sơ bộ tình hình chung của toàn Tinhvan Group. Tiếp đến là các phiên báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và bảo vệ kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm của từng đơn vị thành viên. Các thành viên HĐQT đã trao đổi, góp ý, thẳng thắn đưa ra các quan điểm của mình với từng công ty thành viên, đánh giá những mặt tồn tại, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu.

Kết thúc cuộc họp, HĐQT Tinhvan Group đã họp và thông qua nghị quyết. Trên tinh thần “Hiệp đồng số”, toàn thể HĐQT, ban lãnh đạo Tinhvan Group và các đơn vị thành viên đã thể hiện rõ quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra trong năm 2019.