• en
  •  
  • vi

Tinhvan Solutions: UAT thành công dự án tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước – trên đà khép lại 9 tháng vượt khó thành công en

Ngày 12/08/2020, dự án “Nâng cấp một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lên 4 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước” do Tinhvan Solutions (TVS) đảm nhận đã thực hiện UAT thành công (Giới thiệu và hướng dẫn kiểm thử các chức năng của Hệ thống DVCTT).

Được biết, còn ba dự án khác tại UBCKNN sẽ thực hiện UAT trong thời gian tới gồm:

  • Nâng cấp Hệ thống Quản lý Cơ sở Dữ liệu Công ty Chứng khoán
  • Xây dựng Hệ thống Kết nối và Trao đổi Dữ liệu Thông tin giữa UBCK với Tổng cục Thuế
  • Nâng cấp Hệ thống Cơ sở Dữ liệu tại Công ty Quản lý quỹ và Quỹ đầu tư

Đây là các dự án trọng điểm, ngốn nhiều nỗ lực của toàn bộ các thành viên TVS trong suốt 9 tháng qua. Thực hiện cùng lúc 4 dự án với nhiều tính năng khó đòi hỏi các phòng ban cần có sự kết nối chặt chẽ và trao đổi dữ liệu thường xuyên. Ngoài ra, việc triển khai dự án trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát khiến TVS phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn như biến động nhân sự (trong đó có một số nhân sự chủ chốt của dự án), nguy cơ kéo dài thời gian triển khai so với kế hoạch, …

Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực trong suốt thời gian qua cộng với sự chuẩn bị kỹ càng, các thành viên TVS tự tin vào sự thành công ở giai đoạn UAT của loạt dự án lần này. Qua đó, duy trì chuỗi thành tích đáng tự hào trong năm 2020.