• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 en

Sáng nay, ngày 19/06/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (Tinhvan Group) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông cùng đại diện hợp pháp của các cổ đông, chiếm trên 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau lời khai mạc, ông Hoàng Tô – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tinhvan Group đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2019, cũng như mục tiêu và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Năm 2019, nền kinh tế – xã hội Việt Nam tăng trưởng chậm, tăng trưởng GDP duy trì trạng thái tích cực nhờ động lực từ khu vực tư nhân và khu vực FDI mặc dù bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, Tinhvan Group cũng có nhiều bước phát triển mới cả về công nghệ và quản trị. Năm 2019 cũng là năm quan trọng, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của Tinhvan Group. Chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm thành lập, cùng với cuốn “Sử ký Tinh Vân 1/4 thế kỷ cùng nhau toả sáng” đã thúc đẩy sự gắn kết của các thành viên Tinh Vân. Với sự tham gia của TIS, hàng loạt các mảng công việc được triển khai đồng thời. Ban chỉ đạo hợp tác kinh doanh giữa TIS và Tinhvan Group (Steering Committee) được họp thường xuyên, định kỳ, và đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả với Tinh Vân nói chung và Tinh Vân Japan nói riêng.

Bước sang năm 2020, để thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong Hội nghị chiến lược tháng 9/2019, Tinh Vân đã thực hiện tái cơ cấu tổ chức với việc sáp nhập Công ty Cổ phần Phần mềm Tài chính Ngân hàng Tinh Vân vào Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân (TVH) thành Trung tâm Giải pháp Chính phủ TVS (Tinhvan Solutions); sáp nhập Công ty Cổ phần Giáo dục Tinh Vân vào TVH thành Trung tâm Giải pháp Giáo dục TVE (Tinhvan Education); sáp nhập TVLab và TVHCM trở thành Trung tâm Chuyển đổi số Doanh nghiệp TVD (Tinhvan Digital Transformation for Enterprize). Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam sẽ có những cơ hội mới trong năm 2020, tuy nhiên cũng cần đối phó với suy thoái toàn cầu ảnh hưởng đến Việt Nam, HĐQT Tinhvan Group đã đưa ra các mục tiêu kinh doanh mới trong năm 2020 cho từng đơn vị thành viên, trên các tiêu chí Doanh số ký, doanh thu xuất hoá đơn và lợi nhuận trước thuế.

Tiếp theo là báo cáo về hoạt động của Ban điều hành do Phó TGĐ Phạm Thị Thu Hằng trình bày. Bà Hằng cũng đọc trước Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát được ông Phan Quang Minh – Trưởng ban kiểm soát trình bày.

Kết thúc buổi họp, các cổ đông có mặt đã biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, đề xuất của HĐQT và Ban điều hành. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tinhvan Group đã kết thúc thành công tốt đẹp.