• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group đánh giá giám sát chứng chỉ ISO thành công

Tháng 6 hàng năm là thời điểm mà bộ phận QA của Tinhvan Group luôn bận rộn với các đợt đánh giá. Những ngày cuối tháng 6 vừa qua, đội ngũ QA cũng vừa hoàn thành công tác đánh giá giám sát chứng chỉ ISO của DAS tại trụ sở Tinhvan Group.

20170627_083924

Hai đại diện DAS (phía bên phải ảnh)

20170627_083943

Đại diện Tinh Vân trong ngày đầu đánh giá

 

20170628_161625

Đoàn đánh giá ngày làm việc cuối cùng

Nội dung đánh giá về việc duy trì thực hiện các tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 của các đơn vị thành viên và trong việc tổ chức thực hiện các dự án. Kết quả đợt đánh giá, Tinh Vân được ghi nhận là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn của ISO 9001:2008, ISO 27001:2013 về hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin, so với năm trước đã có nhiều cải tiến trong hệ thống. Dẫu vậy, Ban đánh giá cũng chỉ ra điểm không phù hợp và một vài khuyến cáo – nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu chuẩn ở các bộ phận, đơn vị.

Sau hai ngày làm việc, công tác đánh giá đã kết thúc thành công. Đây là năm thứ 11 Tinh Vân hoạt động đạt tiêu chuẩn ISO :2008, và năm thứ 7 nâng cấp thành công ISO/IEC 27001:2013.

DungHH