• en
  •  
  • vi

Lễ ký cam kết OKR Tinhvan Group 2017

Ngày 9/1/2017, Toàn thể Hội đồng quản trị (HĐQT) Tinhvan Group cùng Ban lãnh đạo và Nhân sự chủ chốt các đơn vị thành viên đã cùng tham dự Lễ công bố và Ký cam kết OKR 2017.

Mở đầu buổi họp, Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group Hoàng Tô đã tóm lược lại bức tranh 2016, nhắc lại chiến lược 5 năm 2016 – 2020: Go Global – Go South – Go Service, đồng thời chỉ ra chiến thuật cho năm 2017. Theo đó, trong năm 2017, Tinh Vân không chỉ tiếp tục đầu tư mạnh vào thị trường Nhật, mà thị trường Giáo dục cũng được chú trọng trong dài hạn. Đặc biệt, việc tìm kiếm một đối tác chiến lược là vô cùng quan trọng.  Để thực hiện được các mục tiêu này, mỗi đơn vị thuộc Tinh Vân cần phát huy động lực cũng như đẩy mạnh sale và marketing.

_MG_0116

Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group Hoàng Tô phát biểu tại buổi lễ

Sau khi đại diện mỗi đơn vị trình bày Kế hoạch kinh doanh 2017 của đơn vị mình, Tổng Giám đốc các đơn vị đã cùng ký cam kết OKR 2017 với Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group Hoàng Tô.

IMG_6898

Tổng Giám đốc TVT Bùi Văn Kiên (trái) ký cam kết OKR 2017 với Chủ tịch HĐQT Hoàng Tô (phải) dưới sự chứng kiến của Thành viên HĐQT Tinhvan Group và Tổng Giám đốc của tất cả các đơn vị thành viên

Một số hình ảnh trong chương trình:
IMG_3546
IMG_3541

IMG_6902

IMG_3556