• en
  •  
  • vi

Tinhvan Group họp tổng kết 9 tháng đầu năm 2017

Ngày 20/10/2017, Tinhvan Group đã họp tổng kết “Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017 và bảo vệ kế hoạch kinh doanh Q4/2017”.

20171020_081805

Buổi họp Tổng kết có sự tham dự của Chủ tịch HĐQT Tinhvan Group – anh Hoàng Tô, các thành viên HĐQT Tinhvan Group, TGĐ cùng các nhân sự chủ chốt các công ty thành viên.  Mở đầu ngày làm  việc Chủ tịch Hoàng Tô tổng kết tình hình hoạt động chung của toàn Tinhvan Group, phân tích các nguyên nhân tồn tại và đưa ra các mục tiêu chiến lược cho Quý cuối năm và một phần hướng đi cần thiết của năm 2018. Tiếp đến là các phiên báo cáo kết quả hoạt động và bảo vệ kế hoạch kinh doanh Q4/2017 của từng đơn vị thành viên.

Ngoài các đơn vị thành viên đã có hoạt động lâu năm, thì em út “ESTEM” vừa thành lập cũng đã tham gia buổi họp và đóng góp một phần hướng đi mới cho hoạt động chung của Group.

Đây là buổi họp quan trọng, tổng kết được khoảng 90% tình hình hoạt động của năm, từ đó làm tiền đề cho bản kế hoạch hoạt động năm 2018 của từng công ty thành viên cũng như toàn Group.