• en
  •  
  • vi

Tinh Vân tham dự Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam 2017

Ngày 6/9/2017 – các lãnh đạo chủ chốt của Tinh Vân đã tham dự Diễn đàn Cấp cao Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam 2017 (Vietnam ICT Summit). Dẫn đầu đoàn Tinh Vân có chủ tịch HĐQT – Hoàng Tô, GĐ Truyền thông – anh Phan Quang Minh – đồng thời là thành viên Ban tổ chức Diễn đàn, Giám đốc TVO – anh Nguyễn Ích Vinh – đảm nhận vai trò MC tiếng Việt và tiếng Anh tại sự kiện.

 

Anh Phan Quang Minh - Giám đốc Truyền thông Tinhvan Group - thành viên BTC Diễn đàn

Anh Phan Quang Minh – Giám đốc Truyền thông Tinhvan Group – thành viên BTC Diễn đàn

Anh Nguyễn Ích Vinh - Giám đốc Tinhvan Outsourcing - MC tại sự kiện

Anh Nguyễn Ích Vinh – Giám đốc Tinhvan Outsourcing – MC tại sự kiện

Diễn đàn năm nay với chủ đề “Việt Nam – Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư” có 04 nội dung thảo luận chính cũng chính là những nội dung mà Tinh Vân quan tâm và đang tập trung nguồn lực để hướng tới, các nội dung đó gồm:

(1) Nhận thức về Việt Nam trong CMCN 4;

(2) Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp công nghệ số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh;

(3) Thành phố thông minh;

(4) Nhân lực số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Tham dự Diễn đàn còn là việc cần thiết để nắm bắt các chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và giao lưu gặp gỡ với các doanh nghiệp trong ngành CNTT-TT.