• en
  •  
  • vi

TVC HCM nghiệm thu dự án HiStaff tại IVB và HOSE

Trong tháng 10/2019, Tinhvan Consulting đã đồng loạt nghiệm thu 2 dự án triển khai Giải pháp phần mềm quản lý nhân sự HiStaff tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). 

Dự án triển khai HiStaff tại IVB được chia thành 2 giai đoạn gồm các phân hệ quản trị nhân sự xuyên suốt từ giải pháp tuyển dụng, quản lý đào tạo, chấm công, tiền lương, phúc lợi đến các phân hệ quản trị nhân sự cao cấp quản lý đánh giá (KPI), quản lý năng lực (competency) và full employee self service trên iPortal.

Đối với Dự án tại HOSE, team triển khai TVC đã phải vượt qua áp lực rất lớn về mặt thời gian và khối lượng công việc hoàn thành, chỉ trong vòng 04 tháng, dự án đã được go-live và vận hành thành công trên toàn hệ thống của HOSE.

Cả hai khách hàng lớn trong ngành Tài chính – Ngân hàng đều rất hài lòng và đánh giá cao những giá trị HiStaff đem lại. Với việc hiện đúng cam kết về tiến độ và chất lượng của dự án, HiStaff đã nhận được sự đánh giá rất cao từ phía Ban Lãnh đạo của IVB và HOSE. Kinh nghiệm tích lũy từ những thành công này sẽ là nền tảng để HiStaff tiếp tục mang lại những giá trị hữu ích cho Cộng đồng Nhân sự Việt Nam.

AnĐN