• en
  •  
  • vi

Tinhvan Solutions ký kết hợp đồng quan trọng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam en

Ngày 02/10/2020, Tinhvan Solutions đã ký kết với Ngân hàng Nhà nước hợp đồng “Mua sắm dịch vụ bảo trì phần mềm nội bộ Cổng thông tin điện tử và Dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước”.

Danh mục dịch vụ Tinh Vân thực hiện bao gồm:

– Bảo trì phần mềm nội bộ cổng thông tin điện tử

– Bảo trì phần mềm nội bộ dịch vụ công NHNN:

  • Bảo trì Hạ tầng chung DVC điện tử NHNN
  • Bảo trì DVC chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
  • DVC hệ thống quản lý mã ngân hàng
  • DVC hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng

Đây là “thương vụ” có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bởi giá trị hợp đồng lớn, mà thời gian triển khai hợp đồng còn kéo dài tới 36 tháng. Điều này thể hiện sự cam kết của Tinh Vân về việc sẽ duy trì dành sự ưu tiên và nỗ lực để hỗ trợ các yêu cầu và vấn đề phát sinh của khách hàng trong quá trình sử dụng lâu dài. Ngược lại cũng thể hiện sự tín nhiệm của phía khách hàng đối với Tinh Vân khi “chọn mặt gửi vàng” dự án quy mô lớn.