• en
  •  
  • vi

Khởi động Dự án triển khai HiStaff tại Sơn Hà Group

Ngày 23/2/2011, Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Doanh nghiệp Tinh Vân (Tinhvan Consulting) và Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Sơn Hà Group) đã tổ chức Lễ khởi động Dự án triển khai phần mềm Quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff cho Sơn Hà Group.

Buổi lễ được sự tham gia đầy đủ của Ban lãnh đạo 2 bên, đội dự án Tinhvan Consulting cùng trưởng phó các phòng ban và cán bộ phụ trách các bộ phận có liên quan đến việc ứng dụng HiStaff tại Sơn Hà Group.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động dự án, Tổng giám đốc Sơn Hà Group Ông Lê Hoàng Hà đã nêu lên tính tất yếu và tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong hoàn thiện hệ thống quản trị của Sơn Hà Group cũng như tầm quan trọng của việc ứng dụng thành công phần mềm Quản trị nguồn nhân lực HiStaff tại Sơn Hà Group. Ông cũng nhấn mạnh để dự án thành công thì 50% phụ thuộc vào Tinhvan Consulting và 50% phụ thuộc vào Sơn Hà Group, vì vậy bộ phận IT, bộ phận Nhân sự, các phòng ban, đơn vị của Sơn Hà phải quán triệt tầm quan trọng của dự án, đảm bảo đội ngũ và nguồn nhân lực tiếp cận, nhận chuyển giao công nghệ và phối hợp với bên cung cấp dịch vụ triển khai dự án đúng tiến độ.

Nhất trí với những phát biểu của Tổng Giám đốc Sơn Hà Group, Ông Nguyễn Huy Cương – Tổng Giám đốc Tinhvan Consulting cũng cam kết dành nguồn lực tốt nhất cho dự án và đảm bảo triển khai dự án đúng tiến độ đã đề ra… Trong lễ khởi động dự án, hai bên cũng đã cùng nhau thảo luận về các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình triển khai và các biện pháp phòng tránh.

Theo như hợp đồng đã ký kết thì HiStaff sẽ được triển khai tại trụ sở chính và 2 nhà máy tại Hà Nội. Sau khi các đơn vị này triển khai thành công sẽ được nhân rộng triển khai tại toàn bộ các nhà máy và các công ty thành viên của Tập đoàn Sơn Hà.

Tập đoàn Sơn Hà mang đặc thù của một doanh nghiệp sản xuất nên phiên bản HiStaff triển khai cho Sơn Hà gồm nhiều tính năng đặc thù: Quản lý toàn bộ thông tin hồ sơ cán bộ công nhân viên trong toàn tập đoàn với số lượng lớn và mức độ biến động nhân sự cao; Quản lý chấm công với nhiều kiểu ca kip đang được áp dụng cho nhiều đối tượng công nhân viên; Cung cấp công cụ quản lý Lương cho nhiều loại đối tượng hưởng Lương khác nhau như lương thời gian cho cán bộ hành chính và đặc biệt là chính sách Lương  sản phẩm phức tạp cho công nhân…

Với việc được lựa chọn để triển khai tại Sơn Hà Group, HiStaff một lần nữa khẳng định vị thế là Giải pháp phần mềm Quản lý Nhân sự phù hợp nhất cho doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam.